Васил Канисков

| bg | en | ru |

Подкрепете една благородна инициатива за изграждане на

Дом на обединените религии

Църква, Синагога и Джамия

Направете банков превод по една от посочените по-долу банкови сметки в Уникредит Булбанк АД :

Валута IBAN BIC В полза на
BGN BG31 UNCR 7000 4501 5042 17 UNCR BG SF Васил Любенов Канисков
или
USD BG93 UNCR 9600 4107 8547 22 UNCR BG SF
или
EUR BG86 UNCR 9660 4407 8547 02 UNCR BG SF

Списък на дарителите. Благодаря Ви !


* * *

Здравейте,

Този сайт има за цел да Ви запознае с Българската Народната медицина.

Надявам се да успея да преведа този сайт на още 3 езика : Руски, Немски и Френски.

За помощ ще се надявам на Вас! За контакт : vassil@kaniskov.com

VK Карта на сайта | За мен | Книги | Билки | Преподавателска дейност | Контакти | Форум | © 2007 Васил Канисков